วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โรงพยบาลปากคาดเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่

โรงพยบาลปากคาดเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่

นวก.คอมพิวเตอร์                 1    ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ                    1   ตำแหน่ง
ทันตภิบาล                          1   ตำแหน่ง
รปภ.                                  1   ตำแหน่ง
 ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.pakkadhos.com

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บเว็บบล็อกโรงพยาบาลปากคาด อ.ปากคาด จ.หนองคาย